Greenway lanceert
volledig
CO2-neutraal
assortiment

Al jaar en dag zet Greenway zich in om zoveel mogelijk consumenten te overtuigen van de plant-based keuken. Niet alleen uit liefde voor de dieren, maar ook uit liefde voor Moeder Aarde, want die heeft door de huidige productieprocessen heel wat te verduren. Dat kan anders, en moet anders, want er is geen planeet B. Sinds kort is het volledige vegan assortiment van Greenway – van verrassende Greenway Burger tot het veelzijdige gehakt – 100% CO2-neutraal. En dat is voor het volledige Greenway-team een droom die werkelijkheid wordt. Maar hoe zijn wij hierin geslaagd? Lees snel verder.

“Door te doen wat mogelijk is, maken we het onmogelijke waar”

– Cedric Hanet, partner Greenway

Klimaatbewust produceren
Al van in de beginjaren van Greenway, streven we ernaar om een zo ecologisch verantwoord productieproces in te richten. Wie gewassen teelt, een machine gebruikt of een product transporteert, stoot natuurlijk wel wat CO2 uit, dat kan je niet tegengaan. Wat je wel kan doen, is je productieproces zo gaan inrichten dat je de uitstoot tot een minimum herleidt: lokale productie, weinig bronverspilling, doordachte partnerships… Bij Greenway hebben we over de jaren heen onze productie continu bijgeschaafd opdat onze impact op het klimaat kleiner zou zijn. De uitstoot die niet gereduceerd kan worden, omdat die eigen is aan de productie, compenseren we aan de hand van Carbon Credits.

Concrete compensatie van de restuitstoot
“Carbon Credits?”, horen we jullie al denken. Deze vage term kan je vrij vertalen als ‘koolstoftegoed’. Het principe erachter is eigenlijk vrij eenvoudig: je kan Carbon Credits inzetten om je broeikasgasuitstoot te compenseren. Er zijn heel wat verschillende manieren om deze Carbon Credits te verdienen. Bij Greenway kozen we ervoor om per verkocht product een deel van de winst te investeren in Carbon Credits. Dat doen we via CO2logic voor een project in het West-Afrikaanse Ghana waarbij we de uitstoot compenseren met klimaatvriendelijkere kookvuren.

Door het gebrek aan betrouwbare elektriciteitsvoorzieningen wordt er in Ghana voornamelijk gekookt op houtskoolvuren en dat is allesbehalve klimaatvriendelijk. Het hout is immers niet hernieuwbaar en de verbranding zorgt voor heel wat broeikasgassen. Door via The Gyapa Improved Cook-stoves climate project de inefficiënte, vervuilende vuren te vervangen door moderne, efficiëntere vuren compenseren we de restuitstoot van onze producten.

The future is now

Greenway zet érg stevig in op klimaatvriendelijk produceren en zal er de komende jaren alles aan doen om de resterende uitstoot verder te reduceren. Dat we met onze CO2-compensatie ook nog eens een grote maatschappelijke bijdrage leveren, is natuurlijk mooi meegenomen. Wil jij ook klimaatvriendelijker leven? Koop dan af en toe eens een product van Greenway, plant-based and full of taste!

De bijkomende voordelen voor het Ghanese volk en maatschappij:

Maandag

Lagere brandstofkosten: aangezien er heel wat minder houtskool gekocht moet worden, besparen de Ghanese families een aanzienlijke kost.
Minder broeikasgassen: hoe minder brandstof, hoe minder uitstoot. Jaarlijks zou het project tot wel 592.090 ton minder CO2 uitstoten.
Minder ontbossing en meer biodiversiteit dankzij de dalende vraag naar houtskool.
Lokale bevolking staat in voor de productie, distributie en verkoop.
Dankzij de lagere brandstofkost kunnen de gezinnen hun geld anders investeren en verhogen zij hun bestaanszekerheid